43.55242, -7.91913

As Enchousas

As Enchousas (San Pedro)

San Pedro das Enchousas é unha parroquia formada en 1895 a partir da desmembración de Santiago Seré das Somozas. O templo atópase ao bordo da estrada local que, partindo da vía comarcal que atravesa o municipio, diríxese cara ao leste en busca das parroquias meridionais do veciño municipio de Ortigueira, das que o río Mera fai de fronteira natural. Desgraciadamente atópase en malas condicións e en terreos privados, polo que non se pode aconsellar a súa visita interior, a pesar do cal se describirá igualmente porque se trata dun dos cenobios máis emblemáticos do municipio, a partir do cal se pode interpretar parte da súa historia e da destas terras.

O edificio conta cunha planta rectangular e serviu para que incluísen dous espazos diferenciados nos que se conclúen distintas fases construtivas. Por unha banda atópase a nave, de muros nus e sen apenas decoración, en cuxo extremo se levanta, sobre un baixo muro de pedra, un enreixado realizado en 1683 que se alza ata un arco apuntado. Ambos os dous a separan dunha capela na que, á súa vez, adivíñanse dúas partes que se atopan coroadas por bóvedas de crucería cunha soa clave e divídense por un arco triunfal tamén apuntado. O retablo, como na maioría dos altares maiores da zona, presenta trazas neoclásicas e unha policromía que imita ao mármore, destacando no seu oco central unha imaxe de San Pedro flanqueado por San Antonio e San Xosé.

A capela foi propiedade da Marquesa de Cavalcanti, herdada da súa nai, a Condesa de Pardo Bazán, na que promoveu unha reedificación en 1925 e facilitou que o culto da parroquia se realizase nela.

O exterior mostra varios detalles nos que fixar a atención: xanelas laterais de aspecto gótico; recios esquinais con bos perpiaños; un pórtico na entrada principal con cuberta de lousa; unha espadana dun só oco rematada por tres pináculos; e, en cabeceira, unha inscrición baixo unha cruz de Calatrava.